Tuesday Apr 15 @ 05:49pm
#happybirthdaytomylilnigga β€οΈπŸ’ƒπŸŽ‰ @sophiarosalia

#happybirthdaytomylilnigga β€οΈπŸ’ƒπŸŽ‰ @sophiarosalia

Sunday Apr 6 @ 02:28pm
Sophia’s birthday cupcake #giantcupcake #firstattempt #proud #17th #chocolate #shewantedacupcake #soimadeit β€οΈπŸ’ƒπŸŽ‰πŸŽπŸŽˆπŸŽŠπŸŽ‚πŸ°πŸ«

Sophia’s birthday cupcake #giantcupcake #firstattempt #proud #17th #chocolate #shewantedacupcake #soimadeit β€οΈπŸ’ƒπŸŽ‰πŸŽπŸŽˆπŸŽŠπŸŽ‚πŸ°πŸ«

Friday Apr 4 @ 09:51am
πŸ’ƒβ€ @sheilamwale @___ess94

πŸ’ƒβ€ @sheilamwale @___ess94

Sunday Mar 30 @ 01:29pm
#nandos πŸ’ƒβ€οΈ

#nandos πŸ’ƒβ€οΈ

Saturday Mar 15 @ 11:21pm
Playing With Telemarketers
 • I was at home the other night in the middle of my dinner when the phone rang.
 • ME: Hello.
 • AT&T: Hello, this is AT&T.
 • ME: Is this AT&T.
 • AT&T: Yes, this is AT&T ...
 • ME: This is AT&T.
 • AT&T: Yes, this is AT&T ...
 • ME: Is this AT&T.?
 • AT&T: Yes! This is AT&T, may I speak to Mr. Byron, please?
 • ME: May I ask who is calling?
 • AT&T: This is AT&T.
 • ME: OK, hold on.
 • At this point I put the phone down for a solid 5 minutes thinking that, surely, this person would have hung up the phone. I ate my salad. Much to my surprise, when I picked up the receiver, they were still waiting.
 • ME: Hello?
 • AT&T: Is this Mr. Byron?
 • ME: May I ask who is calling, please?
 • AT&T: Yes, this is AT&T ...
 • ME: This is AT&T?
 • AT&T: Yes, this is AT&T ...
 • ME: The phone company.
 • AT&T: Yes, sir.
 • ME: I thought you said this was AT&T.
 • AT&T: Yes, sir, we are a phone company.
 • ME: I already have a phone.
 • AT&T: We aren't selling phones today, Mr. Byron. We would like to offer you 10 cents a minute, 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year.
 • ME: Now, that's 10 cents a minute, 24 hours a day?
 • AT&T: (getting a little excited at this point by my interest) Yes, sir, that's right! 24 hours a day!
 • ME: 7 days a week.?
 • AT&T: That's right.
 • ME: 365 days a year.?
 • AT&T: Yes, sir.
 • ME: I am definitely interested in that! Wow!!! That's amazing!
 • AT&T: We think so!
 • ME: That's quite a sum of money!
 • AT&T: Yes, sir, it's amazing how it adds up.
 • ME: OK, so will you send me checks weekly, monthly or just one big one at the end of the year for the full $52,560; and if you send an annual check, can I get a cash advance?
 • AT&T: Excuse me?
 • ME: You know, the 10 cents a minute.
 • AT&T: What are you talking about?
 • ME: You said you'd give me 10 cents a minute, 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. That comes to $144 per day, $1008 per week and $52,560 per year. I'm just interested in knowing how you will be making payment.
 • AT&T: Oh, no, sir. I didn't mean we'd be paying you. You pay us 10 cents a minute.
 • ME: Wait a minute, how do you figure that by saying that you'll give me 10 cents a minute, that I'll give YOU 10 cents a minute? Is this some kind of subliminal telemarketing scheme? I've read about things like this in the Enquirer, you know.
 • AT&T: No, sir, we are offering 10 cents a minute for
 • ME: THERE YOU GO AGAIN! Can I speak to a supervisor please?
 • AT&T: Sir, I don't think that is necessary.
 • ME: I insist on speaking to a supervisor!
 • AT&T: Yes, Mr. Byron. Please hold.
 • At this point, I begin trying to finish my dinner.
 • SUPERVISOR: Mr. Byron?
 • ME: Yeah.
 • SUPERVISOR: I understand you are not quite understanding our 10 cents a minute program.
 • ME: Is This A T &T?
 • SUPERVISOR: Yes, sir, it sure is.
 • ME: (I had to swallow before I choked on my food. It was all I could do to suppress my laughter and I had to be Careful not to produce a snort.) No, actually, I was just waiting for someone to get back to me so that I could sign up for the plan.
 • SUPERVISOR: Ok, no problem, I'll transfer you back to the person who was helping you.
 • ME: Thank you.
 • I was on hold once again and managed a few more mouthfuls. I need to end this conversation. Suddenly, there was an aggravated but polite voice at the other end of the phone.
 • AT&T: Hello, Mr. Byron, I understand that you are interested in signing up for our plan.?
 • ME: No, but I was wondering - do you have that "Friends and Family" thing because I'm an only child and I'd really like to have a little brother...
 • AT&T: *click*
Sunday Mar 2 @ 06:01pm

elly-hiddlesherloki:

rabioheab:

william shakespeare hasn’t come out with a new play in a while did he retire or something

image

Sunday Mar 2 @ 05:57pm
I wonder how biology can explain the physical pain you feel in your chest when all you want to do is be with someone. Dan Howell (via remembertosmileyou) Thursday Feb 20 @ 12:32pm
lavish-l0ve:

esuohist:

lmprovident:

*tears*

oh its the fam bam :’(


I wish they were a real fam :-(

lavish-l0ve:

esuohist:

lmprovident:

*tears*

oh its the fam bam :’(

I wish they were a real fam :-(

Wednesday Feb 12 @ 10:10pm
f-o-t-o-b-l-o-g:

 

f-o-t-o-b-l-o-g:

Β 

Monday Feb 10 @ 04:19pm

Suitcase of memories

Wednesday Feb 5 @ 03:56pm

Some people are like clouds when they disappear it’s a brighter day..

Monday Jan 27 @ 10:34pm
Had a good Christmas ☺️#noturkeyjustchicken #cakee

Had a good Christmas ☺️#noturkeyjustchicken #cakee

Wednesday Dec 25 @ 07:33pm
Merry Christmas everyone ❀️🎁

Merry Christmas everyone ❀️🎁

Wednesday Dec 25 @ 03:34pm
Coventry ☺️ #church #smallmum #happysunday

Coventry ☺️ #church #smallmum #happysunday

Sunday Dec 15 @ 05:02pm
next


powered by tumblr | themed by fusels